آگهی استخدام پارسه

آگهی استخدام آموزشگاه پارسه

  • نام مهارتسطح مهارت 
  • نام شرکتعنوان شغلیمدت زمانتوضیحات اضافی 
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مشاوره در واستاپ

جهت شرکت در جشنواره، شماره تلفن خود را در کادر زیر وارد نمایید.