آگهی استخدام پارسه

ـــــ آگهی استخدام آموزشگاه پارسه

  • نام مهارتسطح مهارت 
  • نام شرکتعنوان شغلیمدت زمانتوضیحات اضافی 
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مشاوره در واستاپ

دریافت رایگان (به ارزش 500,000)
مینی دوره شناخت، تعویض و تست قطعات الکترونیکی

توجه: این هدیه دیگر نمایش داده نمی‌شود!