فرم مشارکت در کار خیر

در صورت تمایل به پرداخت آنلاین می توانید از طریق دکمه قرمز رنگ اقدام به پرداخت مبلغ مورد نظر خود نمایید و سپس از طریق صفحه ارتباط با ما و یا از طریق فرم زیر آگاه نمایید. با تشکر