قیمت دلار : 11,660تومان - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهارشنبه - ساعت :۰:۲۶

Cp-404-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 13,409,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :6,704,500 تومان
مانده بدهی شما : 6,704,500 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
1,782,643 تومان801,188 توماناقساط 12 ماهه
2,085,468 تومان937,289 توماناقساط 10 ماهه
2,539,707 تومان1,141,441 توماناقساط 8 ماهه
3,296,770 تومان1,481,695 توماناقساط 6 ماهه
4,810,898 تومان2,162,201 توماناقساط 4 ماهه
9,353,280 تومان4,203,722 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش