قیمت دلار : 11,630تومان - ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - چهارشنبه - ساعت :۱۳:۳۹

Dh-5860-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 20,934,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :10,467,000 تومان
مانده بدهی شما : 10,467,000 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
2,783,044 تومان1,250,807 توماناقساط 12 ماهه
3,255,813 تومان1,463,287 توماناقساط 10 ماهه
3,964,965 تومان1,782,007 توماناقساط 8 ماهه
5,146,886 تومان2,313,207 توماناقساط 6 ماهه
7,510,727 تومان3,375,608 توماناقساط 4 ماهه
14,602,250 تومان6,562,809 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش