قیمت دلار : 11,660تومان - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهارشنبه - ساعت :۰:۰۵

Dh-5860-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 20,988,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :10,494,000 تومان
مانده بدهی شما : 10,494,000 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
2,790,223 تومان1,254,033 توماناقساط 12 ماهه
3,264,211 تومان1,467,061 توماناقساط 10 ماهه
3,975,193 تومان1,786,604 توماناقساط 8 ماهه
5,160,162 تومان2,319,174 توماناقساط 6 ماهه
7,530,101 تومان3,384,315 توماناقساط 4 ماهه
14,639,917 تومان6,579,738 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش