قیمت دلار : 13,170تومان - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ - دوشنبه - ساعت :۵:۴۳

Dh-5860-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 23,706,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :11,853,000 تومان
مانده بدهی شما : 11,853,000 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
3,151,565 تومان1,416,434 توماناقساط 12 ماهه
3,686,935 تومان1,657,049 توماناقساط 10 ماهه
4,489,990 تومان2,017,973 توماناقساط 8 ماهه
5,828,416 تومان2,619,513 توماناقساط 6 ماهه
8,505,268 تومان3,822,593 توماناقساط 4 ماهه
16,535,824 تومان7,431,831 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش