قیمت دلار : 11,660تومان - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهارشنبه - ساعت :۱:۰۶

Zm-R6200-Pro : نام دستگاه

قیمت کل دستگاه : 64,713,000 تومان
*مبلغ بیعانه پیش فرض برابر 50% مبلغ دستگاه می باشد

مبلغ بیعانه پیش فرض :32,356,500 تومان
مانده بدهی شما : 32,356,500 تومان

مبلغ هر قسط بصورت
هر دو ماه یک چک
مبلغ هر قسط بصورت
هر ماه یک چک
نحوه پرداخت
7,169,324 تومان3,222,168 توماناقساط 12 ماهه
8,387,209 تومان3,769,532 توماناقساط 10 ماهه
10,214,037 تومان4,590,578 توماناقساط 8 ماهه
13,258,750 تومان5,958,989 توماناقساط 6 ماهه
19,348,176 تومان8,695,809 توماناقساط 4 ماهه
37,616,454 تومان16,906,271 توماناقساط 2 ماهه

بازگشت به بخش فروش