سرفصل های ویژه بازار کار

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۶۴۶

صدور مدرک دوره حضوری

شما با گذراندن دوره های آموزش مجازی پارسه میتوانید مدرک دوره حضوری دریافت نمائید.

بازدیدها: ۶۶۴۶

امکان رفع اشکال حضوری تا ۳جلسه

شما میتوانید با گذراندن دوره آموزش مجازی پارسه تا ۳ جلسه جهت رفع اشکال در کلاس های حضوری آموزشگاه شرکت نمائید.

بازدیدها: ۶۶۴۶

چرا آموزش مجازی پارسه ؟

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۶۴۶

چرا آموزش مجازی پارسه ؟

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۶۴۶

چرا آموزش مجازی پارسه ؟

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۶۴۶

چرا آموزش مجازی پارسه ؟

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۶۴۶

چرا آموزش مجازی پارسه ؟

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

بازدیدها: ۶۶۴۶

سوالات متداول در مورد آموزش مجازی

لطفا سوالات خودرا در بخش سوالات متداول برای ما اراسال کنید تا به همراه پاسخ در این بخش اضافه بشه

لیست دوره های آموزش مجازی پارسه

group۰
۵۰۰۰۰تومان
group۰
۵۰۰۰۰تومان
group۰
۵۰۰۰۰تومان
group۰
۵۰۰۰۰تومان

آدرس دقیق موسسه در گوگل مپ

با همکاری و مجوز انستیتو ایز ایران ، سازمان فنی و حرفه ای و پارسه

با همکاری و مجوز

بازدیدها: ۶۶۴۶