موسسه انفورماتیک پارسه
موسسه انفورماتیک پارسه
تحت نظارت سازمان فنی وحرفه ای کشور- انستیتو ایز ایران (وزارت دفاع)
موسسه انفورماتیک پارسه
قدردان 9 سال همراهی واعتماد شما هستیم...

انستیتوانفورماتیک پارسه (فنی حرفه ای ، ایز ایران)

  • بازار کار
  • بازار کار
  • بخش فروش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آموزش سازمانی پارسه "حضوری و غیر حضوری"

b5

جهت درخواست مشاوره رایگان بر روی دکمه بالا کلیک نمایید

الف- آموزشهای حضوری :

- اجــرای دوره هــای آموزشــی ضمــن خدمــت (ارتقــای مهــارت شــغلی) بــا اعــزام مجربتریــن مــدرس بــه محــل ســازمان

-اجــرای دوره هــای آمــوزش حضــوری کوتــاه مــدت  بــا تشــکیل یــک کلاس خــاص ســازمان متقاضــی در زمــان و مــکان مناســب 

- برگــزاری دوره هــای مهــارت آمــوزی کاربــردی و اثــر بخــش جهــت آمــوزش پرســنل جدیــد الاســتخدام

- امــکان معرفــی فــردی پرســنل جهــت شــرکت دردوره هــای تخصصــی بــا بهــره منــدی ازمشــاوره تخصصــی و تخفیفــات خــاص ســازمانی درثبت نــام

- تدویــن و اجــرای دوره هــای تخصصــی آموزشــی مربــوط بــه مباحــث نویــن منابــع انســانی (ارتقــای ســطح مهارتــی منابــع انســانی،تعالی ســازمانی و...)

ب -خدمــات نوین آموزش غیرحضــوری:

دپارتمــان توســعه آموزشــهای ســازمانی بــا تکیه بــر محتوای ارزشــمند، تــوان اجرایی و خدمات پشــتیبانی متمایــز دپارتمــان آموزشــهای الکترونیکی آمادگــی دارد کــه در صورت درخواســت ســازمان دوره هــای آموزشــی و آزمونهــای تخصصــی غیرحضــوری الکترونیــک، کامــلا اثــر بخــش و کاربــردی بــه شــرح ذیــل در سراســر کشــور برگزار نماید:

- آمــوزش هــای تحــت وب بــه دو صــورت آنایــن (همزمــان) و یــا آفایــن (غیرهمزمــان ) 

- فــروش و یــا تامیــن محتــوای آمــوزش تحــت LMS ســازمان بــه منظــور اســتفاده نامحــدود بــا بهــره منــدی از خدمــات پشــتیبانی متمایز

- آمــوزش تحــت اپلیکیشــن هــای موبایــل بــا محتــوای سفارشــی ســازی شــده خــاص ســازمان، امــکان برگــزاری آزمــون و گــزارش گیــری بــا تکیــه بــر دانــش اســاتید ممتــاز کشــور در3 سطح مدیــران و کارشناســان فنــاوری و عمــوم کارکنــان

ج -انعقاد تفاهم نامه آموزشــی :

بــرای ســازمانها و نهادهــای محتــرم امــکان انعقــاد تفاهــم نامــه آموزشــی جهــت ایجــاد زمینــه بهــره منــدی از تخفیفــات ســازمانی جهــت پرســنل شــاغل و خانــواده هــای محتــرم ایشــان بــا ارائــه معرفــی نامــه ســازمان وجــود دارد.

ه - طراحــی و تدویــن کارگاه هــای کاربــردی و ســمینارهای تخصصــی فشــرده ویــژه مهارتهــای شــغلی

LG3

 

مزیت های رقابتی پارسه که دلیلی است بر انتخاب ما توسط بهترین ها...

 tik با هر سطحی از اطلاعات ، شما می توانید با ما به یک تعمیرکار ماهر تبدیل شوید 

tikمحدود نبودن مدت زمان دوره (مدت دوره = دانشجو کلیه سیلابس های تعیین شده را فراگیری نموده و در آزمون های عملی موفق گردد)

tikتنها مرکز آموزش سخت افزار ، شبکه و IT دارای 16 کارگاه آموزشی مجهز در کشور

tikاولین و تنها دپارتمان آموزش سخت افزار ، شبکه و IT در کشور دارای 5 گواهینامه بین المللی  

tikآموزش زیر نظر برجسته ترین تعمیرکاران و اساتید کشور

tikاهدا گواهینامه های معتبر در سطح فوق تخصصی در پایان دوره به دانش آموختگان

tikاهدا کارت طلایی پشتیبانی پنج ساله انجمن پشتیبانی فنی انفورماتیک کشور ( قابل تمدید )

tikتامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز دانش آموختگان (بدلیل واردات مستقیم شرکت پارسه تجهیزات زیر قیمت تجاری ارائه می گردد)

tikاهدا پکیچ کمک آموزشی بصورت رایگان به دانش آموختگان

tikامکان ارائه  خوابگاه با کیفیت و هزینه مناسب (ویژه هنرجویان شهرستان)   > جهت مشاهده نمونه ای از محیط خوابگاه اینجا کلیک نمایید <

tikمدیریت زمانبندی دوره با توجه به درخواست دانشجو

         برگزاری دوره بصورت 1-تمام روز های هفته (عادی) 2-فقط پنج شنبه ها 3- روز های تعطیل 4- دوره های فشرده در یک هفته 

tikارائه تخفیف ویژه در ثبت نام همزمان دیگر دوره های آموزشی موسسه

tikارائه مدارک معتبر از شرکت Seamark ZM و LL-C ،دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرداری تهران ، انستیو ایزایران "صنایع دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح" ، سازمان فنی و حرفه ای (بر اساس درخواست دانشجو)

tikامکان ارائه آموزش در محل شرکت شما (تهران وشهرستان ها)

tikامکان ارائه آموزش مجازی ویژه و آموزش ترکیبی مجازی - حضوری

 

 دارای مجوز آموزشی سازمان فنی و حرفه ای  - مجوز رسمی نمایندگی انستیتو ایزایران (تحت نظارت صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح)

برنده برترین نماد های افتخار ایران در صنعت آموزش - دارای نمایندگی انحصاری 4 شرکت (Hi Tech (ZM-DH-Mrt-M&Tدر ایران

6a9a

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آموزش سازمانی پارسه "حضوری و غیر حضوری" - 3.0 out of 5 based on 2 votes
لوگوی مشتری یکلوگوی مشتری دولوگوی مشتری سهلوگوی مشتری چهارلوگوی مشتری پنجلوگوی مشتری ششلوگوی مشتری هفتلوگوی مشتری هشتلوگوی مشتری نهلوگوی مشتری دهلوگوی مشتری یازدهلوگوی مشتری دوازدهلوگوی مشتری سیزدهلوگوی مشتری چهاردهلوگوی مشتری پانزدهلوگوی مشتری شانزدهلوگوی مشتری هفدهلوگوی مشتری هیجدهلوگوی مشتری نوزدهلوگوی مشتری بیستلوگوی مشتری بیست ویک
  • مرکز آموزش و فروش


  • واحدآموزش:میدان انقلاب اسلامی،ابتدای خیابان کارگر جنوبی،کوچه گشتاسب ،پلاک 5،طبقه 2و3و4مشاهده درنقشه  
  • واحد فروش : تهران ، میدان انقلاب-خیابان جما لزاده جنوبی -پلاک 94(روبروی کوچه شعله ور)- طبقه 2 واحد 7مشاهده درنقشه  
  • گارانتی پارسه


  • ایران : تهران ، خیابان ولیعصر ، روبروى پاساژ پارسیان ، ساختمان سبز ، طبقه 4 ، واحد 10.
  • عراق : کشور عراق ، اربیل ، خیابان 40 متری رزماری ، روبروی بیمارستان رزماری ، ساختمان نیکا

تمامی حقوق این سایت متعلق به انستیتو انفورماتیک پارسه می باشد.