وبلاگ

باز و بسته کردن و تعمیر ایفون iphone 5sاموزش

ـــــــ گام 1 :مونتاژ پنل جلویی
اگر صفحه نمایش ترک بردارد تکه های شکسته شده اضافی را نگه دارید و مانع اسیب بدنی حین چسباندن صفحه نمایش شوید.

نوارهای چسبناک از نوع نوارهای بسته بندی شده شیشه ای را روی ایفون قرار دهید تا زمانی که کل صفحه گوشی را در بربگیرد.

این کار باعث میشود تکه های ریز شده صفحه نمایش جمع شوند و ساختار کامل رابرای وقتی که صفحه نمایش توسط اهرم بلند میشود دارد.

از عینک ایمنی حین کار با خورده شیشه ها استفاده کنید برای حفاظت از چشمانتان .

ـــــــ گام 2 :
ایفن خود را قبل از مونتاژ خاموش کنید.

پیچ های 3.9 میلی متری Pentalobe کنار ابط برق را جدا کنید.

ـــــــ گام 3 : روند باز کردن iSclack
دو گام بعدی استفتده از iSclack نشان می دهد. ابزار بزرگ برای باز کردن مطمین ایفن 5c است که ما توصیه میکنیم هر فرد بیش از یکبار تعمیر ایفن 5,5c,5s را انجام دهد تا بتوند از این ابزار استفاده کند.اگر شما از iSclack استفاده نمیکنید از گام 5 عبور کنید.

دستگیره روی iSclack را ببندید , گیره های suction-cup همزمان باز میشود.
قسمت پایین دستگاه ایفن را بین suction-cupp در مقابل مقیاس پلاستیکی قرار دهید.

بالای suction-cup تنها بالای دکمه اصلی باید ریست شود.

دستگیر را برای بستن گیره های iSclack باز کنید.suction-cup را در مرکز قرار دهید و به محکمی انها را در بالا و پایین ایفن فشار دهید.

ـــــــ گام 4 :
ایفن را با دست دیگرتان محکم بگیرید و دستگیره های iSclack را برای جدا کردن suction-cup ها ببندید.پنل جلویی را به بالا از کیس پشت به سمت بالا بکشید.

iSclack برای اینکه ایفن به راحتی باز شود طراحی شده و به تنهایی برای جدا کردن قطعات کافی است ,اما برای اسیب رساندن به هر کابلی کافی نیست به این معنی که تا حد زیادی مطمین میباشد.

suction-cup های دو طرف را از ایفن جدا کنید.

از سه گام بعدی تا گام 7 را صرفنظر کنید.

ـــــــ گام 5 : راهنمای پرسه باز کردن
اگر iSclack نداشته باشید از یک suction-cup برای بالا اوردن پنل جلویی استفاده کنید.
تنها از بالا ی دکمه ی اصلی ,روی suction-cup صفحه فشار دهید.
مطمین شوید که cupp بطور کامل روی صفحه است و محکم به صفحه چسبیده میباشد.

ـــــــ گام 6 :
پنل جلویی با گیره ایی و تعداد نوار مشکی متصل به تلفن میباشد .هدف شما رهایی از این گیره ها و باز کردن تلفن برای قطع کابل ها کافی است . به ارامی اسن کار را بکنید و مراقب باشید که به دستگاه اسیب نرسانید.

مطمین شوید که suction-cup محکم به مجمع پنل جلویی چسبیده باشد.

تا زمانیکه ایفن با یک دست به سمت پایین نگه میدارید , suction-cup را به طرف بالا بکشید تا به ارامی مونتاژ پنل جلویی از کیس پشت جدا شود.

با ابزار بازکردن پلاستیکی به ارامی کیس پشت را به سمت پایین بکشید ,به دور از مونتاژ صفحه نمایش , در حالی که suction-cup را به سمت بالا میکشید.

زمان را نگهدارید و نیروی ثابت محکمی وارد کنید. مونتاژ صفحه نمایش محکمتر از بیشتر دستگاه ها نصب شده است.

ـــــــ گام 7 :
سعی نکنید که بطور کامل مونتاژ پنل جلویی را از کیس پشت باز کنید .چون کابل های نواری متعددی به پشت ایفن متصل شده اند

برامدگی را بکشید تا وکیووم محکم روی suction-cup رهایی پیدا کند

suction-cup را از مونتاژ صفحه نمایش جدا کنید .

ـــــــ گام 8 :
تلفن را فقط به اندازه باز کنید که قلاب فلزی که کابل دکمه اصلی را میپوشاند را بتوانید ببینید.

تلفن را بیش از اندازه باز نکنید در واقع ریسک اسیب رساندن به کابل دکمه اصلی خانه و سوکت درونی را قبول نکنید.

تنها مونتاژ دکمه اصلی خانه قابلیت اسفاده از لمسی ID را دارد. اگر شما کابل را پاره کنید نصب مجدد دکمه خانه تنها کاربرد های عادی دکمه خانه را بازمیگرداند پس به ویژگی های ID دست نزنید.

از نوک spudger استفاده کنید و قلاب ازاد را هل دهید و به وسیله موچین ان را بردارید.

ـــــــ گام 9 :
از نوک spudger استفاده کنید تا رابط کابل دکمه خانه را به طرف بیرون سوکت بالا بکشید.
مطمین شوید که رابط کابل را از سوکت جدا کرده باشید و بطور کامل سوکت را بیرون نکشید . سوکت در خود کابل چسب به پایین است که اگر شما دقت کنید میتواند بازدارنده باشد

ـــــــ گام 10 :
یکبار که رابط رها شد انتهای دکمه خانه را از مونتاژ به جهت جدا شدن از کیس پشت بکشید از بالای تلفن به عنوان یک تیکه گاه استقاده کنید.

در حین گام های بعدی و تا زمانی که مونتاژ پنا جلو را جدا کنید پنل را تحت زاویه 90 درجه با کیس پشتی نگهدارید.

ـــــــ گام 11 :
پیچ های محافظ کابل مونتاژ پنل جلویی که روی برد منطقی قفل شده اند را باز کنید.

دوتا پیچ 1.7 میلی متری مشکی phillips
یک پیچ 1.2 میلی متری مشکی phillips
یک پیچ 1.3 میلی متری مشکی phillips
این پیچ 1.3 میلی متر به سمت یک پیچ گوشتی مغناطیسی جذب نمی شود مراقب باشید که هنگام جدا کردن از دستتات رها نشود.
بسیار مهم است که پیچ که در این گام جدا میکنید را برای دوباره سوار کردن دستگاه نگهدارید. اگر بطور تصادفی پیچ ها را در جای اشتباه بگذارید مطمینا باعث اسیب رساندن به برد منطقی خواهد شد که این خود باعث میشود تا تلفن به درستی boot نشود.

دقت داشته باشید که پیچ ها را بیش از اندازه محکم نکنید. اگر انها به راحتی در جایشان جاگیر نشوند به این معنی است که سایز انها اشتباه است پس نیرو وارد نکنید.

ـــــــ گام 12 :
کابل مونتاژ پنل جلویی که به برد منطقی قلاب شده را جدا کنید.

ـــــــ گام 13 :
از انتهای صاف spudger برای قطع کابل دوربین جلویی و سنسور استفاده کنید.

ـــــــ گام 14 :
در حالی که پنل جلویی هنوز معین است رابط کابل digitizer را قطع کنید.

ـــــــ گام 15 :
سرانجام رابط کابل LCD را قطع کنید.

وقتی ایفن را روی هم سوار میکنید کابل LCD ممکن است از بالای رابط بیرون بزند. صفحه خالی یا خطوط سفید روی صفحه نمایش میتواند ناشی از مین رابط هرز باشد. در صورت این اتفاق کابل و سیکل برق به تلفن شما دوباره وصل میشود .بهترین راه برای سیکل برق گوشی شما این است که باطری را قطع و وصل کنید.

ـــــــ گام 16 :
مونتاژ پنل جلویی را از کیس پشت جدا کنید.

ـــــــ گام 17 : باطری

دو تا پیچ 1.6 میلی متری مشکی رنگ phillips محافظ رابط باطری فلطی که به برد منظقی قلاب شده است را جدا کنید.

ـــــــ گام 18 :
رابط بازری فلزی که به ایفن اویزان است را جدا کنید.

ـــــــ گام 19 :
از انتهای صاف spudgher استفاده کنید تا به ارامی رابط باطری از سوکت روی برد به سمت بالا حرکت دهید.

مراقب باشید که تنها رابط باطری را بالا بیاورید نه سوکت روی برد منطقی .اگر سوکت روی برد منطقی را بالا بیاورید ممکن است بطور کامل رابط بشکند.

ـــــــ گام 20 :
دو تا پیچ 1.6 میلی متری مشکی رنگ phillips محافظ رابط باطری فلطی که به برد منظقی قلاب شده است را جدا کنید.

ـــــــ گام 21 :

زبانه چسبیده به باطری را از تلفن بکشید

زبانه مشکی چسبیده به باطری را که بین دو نوار چسبیده سفید که جداکننده ان دو است را ببرید.

ـــــــ گام 22 :
داخلی ترین زبانه را مستقیم به بالا بکشید.

زبانه را نتابید ; تا جایی که ممکن است نوار چسبیده را صاف و گسترده نگه دارید.

دقت کنید که دیگر اجزای تلفن را به جای زبانه بالا نکشید.

زبانه بلطری را حدود 45 درجه بکشید تا زمانی که نوار بطور کامل از تلفن جدا شود.

ـــــــ گام 23 :
برای بار دوم خارجی ترین زبانه چسبیده به باطری را به سمت بالا بکشید تا از تلفن بطور کامل جدا شود.

ـــــــ گام 24 :
اگر نوار های چسبی بشکند و باطری به قاب پشتی همچنان چسبیده باشد یک iOpener اماده کنید یا از سشوار برای گرم کردن مستقیم کیس پشت باطری استفاده کنید.

ـــــــ گام 25 :
تلنگر به پشت ایفن بزنید و کارت پلاستیکی را بین کیس کنار باطری و کیس پشتی وارد کنید.

بر خلاف برد منطقی نکشید چون احتمالا به دستگاه اسیب میرسانید.
مراقب باشید کارت را تا حد امکان صاف نگهدارید و از خم کردن باطری خودداری کنید.
کارت را جلوتر فشار دهید تا چسب پشت ایفن را بشکنید .

یک تکه نخ دندان احتمالا در کار بین باطری و نوار چسب استفاده میشود .جایگزین قوی نخ دندان که احتمالا میتواند بشکند , یک رشته guitar مثل رشته 0.009E از دسته رشته 12 تایی میباشد.

ـــــــ گام 26 :
باطری را به خارج از قاب پشت بکشید .

0 0 امتیاز
امتیاز کل
اشتراک گذاری:

جهت مشاوره رایگان در خصوص خرید تجهیزات و یا دوره های آموزشی شماره تلفن خود را در فرم زیر وارد و ارسال نمایید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

guest
0 دیدگاه
دیدگاه‌های داخل محتوا
مشاهده همه دیدگاه‌ها
مشاوره در واستاپ

دریافت رایگان (به ارزش 500,000)
مینی شناخت، تعویض و تست قطعات الکترونیکی

توجه: این هدیه دیگر نمایش داده نمی‌شود!